Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach. Dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania...