Opis realizacji

Instalacja nawiewno-wywiewna oparta na centrali Aeris 350 VV easy firmy StorkAir. Powierzchnia użytkowa 140m2. Projektowana wydajność normatywna 240m3/h. Budynek kilkunastoletni modernizowany.