Opis realizacji

Instalacja nawiewno-wywiewna oparta na centrali Aeris 350 VV easy firmy StorkAir. Powierzchnia użytkowa 150m2. Projektowana wydajność normatywna 280m3/h.Dodatkwo chłodnica połaczona z pompą ciepła w celu obniżenia temperatury powietrza a lato.