Opis realizacji

Instalacja nawiewno-wywiewna z wykorzystaniem centrali rekuperacyjnej Aeris 550 Easy VV Instalacja wykonana w systemie rozdzielaczowym firmy Ned-Air .Powierzchnia użytkowa 240m2. Zaprojektowano 370m3/h