Opis realizacji

Instalacja nawiewno-wywiewna z wykorzystaniem centrali rekuperacyjnej Aeris 350 Easy. Instalacja wyposażona dodatkowo w wymiennik z rur Awaduct Thermo firmy Rehau. Dom o powierzchni użytkowej 160m2. Zaprojektowano 280m3/h