Opis realizacji

Wentylacja nawiewno-wywiewna z zastosowaniem centrali Aeris 550 Easy. Instalacja wyposażona dodatkowo w wymiennik gruntowy z rur Awaduct Thermo firmy Rehau. Długość 48mb. Powierzchnia domu 190m2. Projektowana normatywna ilość powietrza -310 m3/h