Opis realizacji

Instalacja nawiewno-wywiewna oparta na centrali Mistral 800 GEO EC firmy Pro-vent wyposażona w wymiennik gruntowy glikolowy. Zaprojektowana ilość powietrza 500m3/h.