Opis realizacji

Montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej na hali sportowej,pomieszczenia pomocnicze, szatnie oraz zaplecze. Nawiew -centrale nawiewne VTS, wywiew wentylatory dachowe BSH ,Uniwersal.