Opis realizacji

Instalacja nawiewno-wywiewna oparta na centrali Aeris 550 VV easy firmy StorkAir. Powierzchnia użytkowa 200m2. Projektowana wydajność normatywna 320m3/h.